Thông tin thanh toán

1. MSB
– Số tài khoản: 1113001011966743
– Chủ tài khoản: Trần Ngọc Hoàn
– Chi nhánh: Nam Định

Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam